1.Nhà máy sản xuất :


– Tổng quan nhà máy:

– Công nhân làm việc tại bên trong nhà máy:

2.Thiết bị xi mạ kẽm tự động hóa: